CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1/ Sản phẩm ngành điện thoại: (BH chính hãng 12 tháng)


NỘI DUNG CHÍNH SÁCH:


ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG:

2/ Sản phẩm ngành ô tô: ( BH 3 - 12 tháng ):


NỘI DUNG CHÍNH SÁCH:


ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG:


3/ Sản phẩm ngành đồng hồ thời trang: ( BH 108 tháng, BH trọn đời ):


NỘI DUNG CHÍNH SÁCH:


ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG: